ajax loader  Loading... Please wait...

Eleganckie buty, stylowe damskie obuwie - sklep online

   

Nowosci / Obuwie damskie, Buty gwiazd - internetowy sklep z butami

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM STYLOWEBUTY.PL
(zwany dalej „Regulaminem”)
DLA KONSUMENTÓW
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]


1. Internetowy sklep obuwniczy działający pod adresem www.StyloweButy.pl prowadzony jest przez:
HEXXE Angelika Jastrzębska
POLNA 11, 59-222 Mikowice
NIP: 691-222-74-98

Kontakt:

tel. kom. +48 691 224 720
(pon.-pt. w godz. 8:00-16:00)
sklep@stylowebuty.pl
formularz kontaktowy

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym STYLOWEBUTY.PL prowadzonym w domenie internetowej www.stylowebuty.pl (zwanym w dalszej część Regulaminu „Sklepem”), pomiędzy: Angeliką Jastrzębską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HEXXE Angelika Jastrzębska, ul. POLNA 11, 59-222 Mikowice, NIP: 691-222-74-98, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwanym w dalszej część Regulaminu ”HEXXE”.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Klienta / Informacja ogólna

tel. kom.: +48 691 224 720
(pon.-pt. w godzinach 8:00-16:00)

 sklep@stylowebuty.pl
 Formularz kontaktowy

WYMIANY, ZWROTY I REKLAMACJE

 sklep@stylowebuty.pl

a
osobami będącymi konsumentami i dokonującymi zakupu produktów od HEXXE jako konsumenci („Klient”).

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz HEXXE określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje). Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w Polityce Cookies.
7. W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami lub normami moralnymi albo zasadami netykiety.
8. HEXXE dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże HEXXE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników Sklepu lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. HEXXE gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
9. HEXXE zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.


§ 2 [ZAMÓWIENIA]


1. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy HEXXE, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.)
2. HEXXE informuje, że dokłada staranności, by informacje zawarte na stronie internetowej były zawsze kompletne, aktualne i nie zawierały omyłek. HEXXE nie gwarantuje jednak, że wszystkie te informacje zawsze są kompletne, aktualne i nie zawierają omyłek. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzedzających, HEXXE wyjaśnia tę sytuację.
3. HEXXE informuje, że Klient winien uwzględniać różnice w technicznym odbiorze zdjęć na stronie internetowej, w tym wybarwienia produktów.
4. Dla Klienta oraz HEXXE wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. HEXXE zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie HEXXE, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Klient będzie informowany przez HEXXE. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
7. Klient może sprawdzić jak dobrać właściwie rozmiar produktów celem ułatwienia wypełniania i wysłania formularza zamówienia. Stosowne informacje Klient może znaleźć. TUTAJ
8. Po zapoznaniu się z treścią propozycji HEXXE, Klient składa HEXXE ofertę zakupu. Oferta zakupu składana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w sklepie internetowym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez HEXXE. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy HEXXE nie potwierdzi zamówienia Klienta w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od wysłania złożenia oferty przez Klienta.
9. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie jest składane przez osobę trzecią działającą w imieniu i na rzecz Klienta przyjmuje się, że osoba taka posiada stosowne upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
10. Formularz zamówienia można wypełnić każdorazowo bezpośrednio ze strony internetowej, jak również po zalogowaniu się Klienta na konto Klienta, jeżeli zostało ono przez niego wcześniej założone.
11. Warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od HEXXE.
12. HEXXE może udzielać Klientom indywidualnych rabatów w formie: ”Kredytu Sklepowego”. Udzielony rabat widoczny jest po zalogowaniu sie przez Klienta na swoje konto. Rabat taki stosuje się wyłącznie do wartości zamówionych produktów. Przyznany rabat nie dotyczy kosztów wysyłki zamówienia.

§ 3 [REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

1. HEXXE oferuje Klientowi następujące formy dostawy produktów:

 • Na terenie całego kraju / na terenie Polski:
   a) przesyłka zwykła kurierem
   b) przesyłka pobraniowa kurierem
   c) przesyłka zwykła kurierem InPost do paczkomatu wskazanego i wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia
 • Poza granicami kraju / granicami Polski w ramach krajów  Unii Europejskiej:
   d) rodzaj i koszt przesyłki określany jest w zależności od kraju dostawy i podawany podczas składania formularza zamówienia
  2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie.
  3. Koszty dostawy produktu ponosi Klient, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania formularza zamówienia.
  4. HEXXE oferuje Klientowi następujące formy płatności:
   a) PRZELEWY24.PL – system płatności online (rozliczenia płatności kartą kredytową lub e-przelewem dokonywane są w tym systemie)
   b) PAYPAL – system płatności online
   c) przedpłata – przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy HEXXE prowadzony przez Alior BANK, nr rachunku:   [71 2490 0005 0000 4530 4516 9764]; kod SWIFT: ALBPPLPW
   d) płatność przy odbiorze produktów przez Klienta
  5. W przypadku, gdy Klient wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym HEXXE.
  6. Klient dokonuje płatności łącznie tytułem ceny zamówionych produktów oraz tytułem kosztów ich dostawy. Klient dokonuje płatności wskazując numer zamówienia.
  7. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej kurierem lub płatności przy odbiorze produktów, płatność przy odbiorze dotyczy łącznie ceny zamówionych produktów i ceny dostawy.
  8. W przypadku braku płatności Klienta w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia wysłania formularza zamówienia HEXXE ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
  9. Oznaczenie produktów na stronie internetowej „wysyłka 24h” oznacza, że produkty magazynowane są na magazynach zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest możliwa ich wysyłka w ww. czasie. Zamówienie Klienta jest skierowane do realizacji i następuje wysyłka produktów po i pod warunkiem zaksięgowania wpłaty przez HEXXE. Wysyłka produktów następuje najczęściej do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Klient ma możliwość śledzenia przesyłki produktów w specjalnym systemie udostępnianym przez przewoźnika.
  10. Do czasu realizacji dostawy produktów, w przypadku niemożliwości jej zrealizowania w całości lub w części zgodnie z zawartą umową (w szczególności treścią formularza oferty Klienta), HEXXE i Klient mogą zmienić umowę w drodze wzajemnego porozumienia. W szczególności dotyczy to sytuacji wyczerpania zapasów magazynowych określonego rodzaju produktów.

  § 4 [DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW]

  1. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego produktu.
  2. Domniemywa się, iż osoba odbierająca produkty w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego produkty zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
  3. Po otrzymaniu produktu zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu lub też innych nieprawidłowości produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
  4. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez HEXXE lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a HEXXE nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Klienta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.

  § 5 [WYMIANA DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW]

  1. HEXXE umożliwia wymianę dostarczonych Klientowi produktów na inny rozmiar lub kolor po dokonaniu dostawy produktów do Klienta. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy produktów nieużywanych (to jest bez śladów używania np. wgnieceń od piasku na podeszwie, zarysowań podeszwy, wytarcia podeszwy, przybrudzenia podeszwy, przybrudzenia wyściółki, przybrudzenia materiału wierzchniego i innych).
  2. Wymianę produktów można zrealizować w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przesyłki z produktami.
  3. Procedura wymiany produktów jest następująca:
   a) przed wysłaniem produktów należy skontaktować się z HEXXE telefonicznie lub za pośrednictwem maila celem ustalenia szczegółów wymiany
   b) przed wysłaniem produktów należy wypełnić formularz wymiany i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: sklep@stylowebuty.pl (odnośnik do formularza znajduje się na końcu niniejszego paragrafu)
   c) kopia formularza wymiany winna być dołączona do przesyłki do HEXXE
   d) właściwe opakowanie produktów podlegających wymianie należy do Klienta (produkty przed wysłaniem powinny zostać zapakowane w dodatkowe pudełko bądź folię lub owinięte w dodatkowy papier zapobiegający zniszczeniu pudełka firmowego)
   e) koszty przesyłki produktów podlegających wymianie do HEXXE ponosi Klient
   f) koszty ponownej przesyłki produktów podlegających wymianie do Klienta ponosi Klient
   g) płatność za przesyłkę produktów podlegających wymianie może być zrealizowana jako płatność przy odbiorze
   h) HEXXE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
   i) Klient dokonując wysyłki produktu, z zachowaniem lit. a-h, powinien podać swoje dane adresowe lub nr formularza złożonego zamówienia, celem poprawnej identyfikacji nadawcy przez HEXXE
  4. HEXXE zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku naruszenia przez Klienta procedury wymiany produktów określonej w ust. 3 powyżej. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów przez Klienta, braku wypełnienia formularza wymiany, braku opłacenia kosztów przesyłki produktów podlegających wymianie lub braku podania danych umożliwiających identyfikację przesyłki. Odmowa wymiany produktu przez HEXXE nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury wymiany produktów w przyszłości.
  5. HEXXE zastrzega sobie również prawo odmowy wykonania wymiany produktów w przypadku niedostępności żądanego rozmiaru czy koloru produktów w magazynach HEXXE, wówczas HEXXE i Klient mogą zmienić umowę w drodze wzajemnego porozumienia.

  Adres do wysyłki wymian:

      HEXXE / STYLOWEBUTY - WYMIANA
      ul. Bagienna 1
      59-220 Legnica
      woj. dolnośląskie

   formularz wymiany

  § 6. [WADY PRODUKTÓW/REKLAMACJE]

  1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte gwarancją udzieloną przez HEXXE, chyba że w opisie danego produktu wskazano inaczej.
  2. Klientowi przysługują roszczenia z tytułu udzielonej przez HEXXE gwarancji jakości wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
   a) Okres gwarancji – 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od daty odbioru przez Klienta
   b) Roszczenia – prawo do wymiany produktów, naprawy produktów, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, według wyboru HEXXE i na koszt HEXXE
   c) Czas rozpatrzenia reklamacji – 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta
   d) Czas realizacji reklamacji – czas rozpatrzenia reklamacji plus czas niezbędny do naprawy/wymiany produktów i ich dostawy oraz przeprowadzenia wewnętrznych procedur HEXXE
   e) Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne zgłoszenie wystąpienia wady przez Klienta
   f) warunkiem skorzystania z gwarancji jest przestrzeganie procedury, o której mowa poniżej:
   • przed wysłaniem produktów należy skontaktować się z HEXXE telefonicznie lub za pośrednictwem maila celem ustalenia szczegółów uwzględnienia
   • przed wysłaniem produktów należy wypełnić odpowiedni formularz reklamacji i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: sklep@stylowebuty.pl, (odnośnik do formularza znajduje się na końcu niniejszego paragrafu)
   • kopia formularza reklamacji winna być dołączona do przesyłki do HEXXE
   • dowód zakupu lub jego kopia (paragonu lub faktury) winna być dołączona do przesyłki do HEXXE
   • właściwe opakowanie produktów podlegających reklamacji należy do Klienta (produkty przed wysłaniem powinny zostać zapakowane w dodatkowe pudełko bądź folię lub owinięte w dodatkowy papier zapobiegający zniszczeniu pudełka firmowego
   • z zastrzeżeniem poniższych postanowień, koszty przesyłki produktów do HEXXE ponosi Klient
   • koszty ponownej przesyłki produktów podlegających wymianie do Klienta ponosi HEXXE
   • w przypadku uznania reklamacji lub uznania zgłoszenia wady fizycznej HEXXE zwraca koszty przesyłek produktów, do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez HEXXE
   • HEXXE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
   • Klient dokonując wysyłki reklamowanego produktu powinien podać swoje dane adresowe lub nr formularza złożonego zamówienia, celem poprawnej identyfikacji nadawcy przez HEXXE. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku i niemożliwa będzie identyfikacja przesyłki przez HEXXE, HEXXE zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiej przesyłki. Odmowa przyjęcia przesyłki przez HEXXE nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury reklamacyjnej w przyszłości
   g) HEXXE zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia w przypadku naruszenia przez Klienta procedury określonej powyżej. W szczególności dotyczy to sytuacji uprzedniego używania produktów przez Klienta czy braku wypełnienia formularza reklamacji
  3. HEXXE odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.):
   a) Reklamacji produktu Klient dokonuje poprzez zawiadomienie HEXXE o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej produktu. Zawiadomienie sprzedawcy może nastąpić poprzez wypełnienie odpowiedni formularza zgłoszenia wady fizycznej i przesłania go pocztą elektroniczną na adres: sklep@stylowebuty.pl, (odnośnik do formularza znajduje się na końcu niniejszego paragrafu) lub wysłania pisemnego zawiadomienia na adres HEXXE do wysyłki reklamacji, wskazany na końcu niniejszego paragrafu)
   b) Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Klientowi, nie zawiadomi o tym HEXXE
   c) Do reklamowanego produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię (paragonu lub faktury) co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej
   d) Jeżeli produkt ma wadę, Klient może
   • żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo
   • żądać usunięcia wady, albo
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
   e) Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy HEXXE niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez HEXXE albo HEXXE nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady
   f) Klient może zamiast zaproponowanego przez HEXXE usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez HEXXE
   g) Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna
   h) HEXXE może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
   i) W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu domaga się wymiany produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego produktu do HEXXE odbywa się przez Klienta, ale na koszt HEXXE. Reklamowany produkt należy wówczas odesłać na adres HEXXE do wysłania reklamacji, wskazany na końcu niniejszego paragrafu. W sytuacji, gdy Klient żąda usunięcia wady produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego produktu do HEXXE. W tym wypadku Klient powinien reklamowany produkt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie HEXXE w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu
   j) HEXXE rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia
  4. Zwrotne płatności realizowane przez HEXXE realizowane są niezwłocznie, z uwzględnieniem wewnętrznych procedur HEXXE oraz procedur banków. Zwroty te winny mieć miejsce w terminie do 14 dni. Zwrotne płatności realizowane przez HEXXE realizowane są tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
  5. Nie uważa się za wadę fizyczną produktu takiej zmiany, której powodem jest naturalne zużycie produktów jak przykładowo: starcie spodów, wytarcia wkładek i wyściółek, odkształcenia spowodowane dopasowaniem produktów do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia, niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego produkt został wykonany. Nie uważa się również za wadę produktów skutków używania, w tym w szczególności konserwowania produktów, niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, w tym w szczególności tymi wskazanymi przez producenta lub według wskazań HEXXE.

  Adres do wysyłki reklamacji:

      HEXXE / STYLOWEBUTY - REKLAMACJA
      ul. Bagienna 1
      59-220 Legnica
      woj. dolnośląskie

   Formularz reklamacji lub zgłoszenia wady fizycznej

   

  § 7. [ZWROT / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

  1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży HEXXE. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do HEXXE przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Przed wysłaniem produktów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictw maila celem ustalenia szczegółów niezbędnych do zidentyfikowania paczki.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres korespondencyjny HEXXE, pocztą elektroniczną na adres: sklep@stylowebuty.pl. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez HEXXE (odnośnik do formularza znajduje się na końcu niniejszego paragrafu), jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec HEXXE. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HEXXE potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  5. Produkt zakupiony przez Klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do HEXXE ponosi w całości Klient.
  6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  7. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu HEXXE przed jego upływem.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Klienta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Klienta przez HEXXE, tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności. HEXXE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Koszty dostarczenia produktu podlegają zwrotowi Klientowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez HEXXE. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Klienta innego sposobu dostarczenia ponosi Klient.
  10. HEXXE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  Adres do wysyłki korspondencji (Oświadczenia o odstąpieniu od umowy):

      HEXXE / STYLOWEBUTY
      ul. Bagienna 1
      59-220 Legnica
      woj. dolnośląskie

   Formularz odstąpienia od umowy

   

  § 8. [KLIENT HURTOWNIK]

  1. Osoba, która posiada założone konto Klienta i przynajmniej jeden raz dokonała zakupów w sklepie internetowym może otrzymać status Klienta hurtownika. Warunkiem otrzymania i utrzymywania statusu Klienta hurtownika jest dokonywanie każdorazowo zakupów w sklepie internetowym określonej ilości produktów definiowanych przez HEXXE indywidualnie dla każdego Klienta hurtownika.
  2. Status Klienta hurtownika uzyskuje się po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 1 powyżej oraz zaznaczeniu odpowiedniej opcji w profilu konta założonego przez Klienta na stronie internetowej.
  3. W przypadku zamówień hurtowych czas realizacji zamówień może się przedłużyć, w szczególności w sytuacji przechowywania produktów w magazynach innych niż znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  § 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie HEXXE lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały HEXXE do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest bez zgody HEXXE wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
  3. Treść Regulaminu jest udostępniona użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
  4. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie użytkownika stanowią inaczej.
  6. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
  7. Informujemy również, że Klientom posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
   b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a HEXXE
   c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) • © StyloweButy 2019