ajax loader  Loading... Please wait...

Eleganckie buty, stylowe damskie obuwie - sklep online

   

"Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia" - stwierdza w artykule pierwszym ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83). W art. 1 ust. 2 ustawy, przedmiot prawa autorskiego doprecyzowano, zaznaczając, iż w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  •  wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
  •  plastyczne,
  •  fotograficzne,
  •  lutnicze,
  •  wzornictwa przemysłowego,
  •  architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
  •  muzyczne i słowno-muzyczne,
  •  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
  •  audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Wszelkie prawa do wizerunku strony oraz materiałów na niej zawartych (zdjęć, opisów produktów, opisów kategorii) są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich, treści prezentowane na stronie ani żadna ich część pod żadnym pozorem nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, udostępniana za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu, przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innych stronach internetowych. Nie może tez być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie w całości lub tylko fragmentach opisów zamieszczonych na stronie, grafik lub zdjęć bez zgody ich autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).
W myśl obowiązujących przepisów powstanie ochrony przewidzianej w prawie autorskim nie jest uwarunkowane spełnieniem jakichkolwiek formalności. Utwór podlega ochronie z racji samego spełnienia przesłanek, które pozwalają dany rodzaj twórczej działalności kwalifikować jako utwór, w związku z tym jego twórca nie musi oznaczać dzieła jakąkolwiek adnotacją, zastrzeżeniem, notą, czy dokonywać rejestracji utworu.
W przypadku naruszenia prawa autorskiego sprawca ponosi odpowiedzialność  karną. Regulują to przepisy Art. 115, 123 prawa autorskiego. 

 

© 2017 www.StyloweButy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone© StyloweButy 2019